ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att vårda, äga och förvalta kulturanläggningen Mor Oliviagården i Ronneby.Föremål för verksamheten är Mor Oliviagårdens byggander, trädgård, park och örtagård. I stiftelsens verksamhet ingår vidare inköp av skulptureroch andra utsmyckningar. Stiftelsen äger också rätt att utdela stipendier inom kultursektorn samt att administrera kulturföreningar m m som är verksammma inom Bergslagsområdet.Stiftelsen har även till ändamål att hjälpa och bereda människor med sociala, psykiska eller fysiska arbetshinder praktikplats eller anställning inom stiftelsens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mor Oliviagården
Organisationsnummer:835600-7537
Adress:
  • Kvarnplan 2
  • 372 30 RONNEBY
Telefonnummer:0457-12289
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS