ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att räntan av kapitalet utdelas i regel i januari månad av Inspektor till en av de tre medlemmar av nationen, vilka under närmast föregående kalenderår vid Lunds Universitet avlagt medicine kandidat-examen med de högsta utdelade betygssummorna och av Seniorkollegiet uppsatta på förslaget.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Montelinska stipendiefonden
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS