ÄNDAMÅL

1. Sedan medel reserverats för erforderlig skötsel av fastighetenskall resterande del av avkastningen utdelas. 2.Studerande ungdomar skrivna i Bringetofta församling kan erhålla stipendier ur fonden vid skolmässig utbildning över grundskolenivå. 3. Lärare och skolledare verksamma vid skolor i kommunen, där Bringetoftabarn undervisas, kan efter ansökan erhålla bidrag ur fonden till fortbildning. 4. I mån av tillgångar på medel kan efter särskilt beslut i skolstyrelsen utöver ovanstående, medel användas för att stödja och hjälpa skolelever inom Bringetofta församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mobergska fonden
Organisationsnummer:827000-4842
Adress:
  • Nässjö kommun
  • 571 80 Nässjö
Telefonnummer:0380-518000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:669 973 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS