ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att skapa och utveckla ett Måltidsmuseum i Grythyttan samt genom bolag driva verksamheten i Måltidsmuseet.Stiftelsen ska genom skapandeet och utvecklingen av Måltidsmuseet verka för att fördjupa kunskapen om och förstärka förståelsen gör måltidens sociala roll och estetiska gestaltning såväl i ett nationellt som internationellt perspektiv, genom att:- vara öppet och aktivt forum för framtidsfrågor och måltidens historiska dimensioner,- främja vetenskaplig forskning samt förmedla kunskap om utbildning, forskning och innovationer inom måltidsområdet och föra fram dess betydelse inom samhällsutvecklingen,- skapa engagemang och stimulera intresset, särskilt hos barn och ungdom, för måltidens humanistiska värden,- utveckla metoder och arbetsformer för bevarande och förmedlande av det måltidshistoriska arvet,- verka för att vara en kreativ miljö och mötesplats för näringsliv, utbildning, forskning och folkbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Måltidsmuseum i Grythyttan
Organisationsnummer:802424-2409
Adress:
  • Vinkällaren Grappe AB
  • Grevgatan 5
  • 114 53 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-661 25 16
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:818 295 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS