ÄNDAMÅL

Stiftelsens primära ändamål ska vara att främja det ekonomiska intresset hos anställda, aktieägare och bolag inom Mölnlycke AB-koncernen genom (i) att äga, direkt eller indirekt, och förvalta finansiella instrument i Mölnlycke AB, (ii) att mot betalning sälja sådana instrument till nyckelpersoner inom Mölnlycke AB-koncernen i syfte att ta in nya deltagare i vid var tid gällande incitamentsprogram för Mölnlycke AB-koncernen, (iii) att mot betalning förvärva sådana instrument från befintliga och före detta nyckelpersoner inom Mölnlycke AB-koncernen i syfte att möjliggöra utträde från vid var tid gällande incitamentsprogram för Mölnlycke AB-koncernen, samt (iv) upphämta finansiering för sin verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mölnlycke Incitamentsprogram
Organisationsnummer:802478-2297
Adress:
  • Mölnlycke AB
  • Box 13080
  • 402 52  Göteborg
Telefonnummer:031-722 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS