ÄNDAMÅL

Stiftelsen Aktiveringshemmet Mälargården har till ändamål att äga eller förvalta det av Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade, RTP, uppförda Aktiveringshemmet Mälargården i Sigtuna jämte de fastigheter och annan egendom, som må bliva av Stiftelsen förvärvade eller till Stiftelsen överlämnade samt att i av Stiftelsen ägda eller förhyrda lokaler bedriva verksamhet, som avser att bereda aktivering och rehabilitering för rörelsehindrade personer, dock i första hand trafik, och polioskadade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mälargården Rehab Center
Organisationsnummer:814800-3331
Adress:
  • Box 46
  • 193 21 SIGTUNA
Telefonnummer:08-59250155
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS