ÄNDAMÅL

3.1 Stiftelsens ändamål är att säkerställa Minervaskolan i Umeå AB:s, 556573-5049, långsiktiga fortsatta framgångsrika verksamhet inom utbildning med en pedagogisk verksamhet av mycket hög kvalitet som bedrivs i syfte att dess elever utvecklas till ansvarskännande och engagerade samhällsmedborgare.3.2 Stiftelsen skall verka for sitt ändamål:a. genom Minervaskolan Futurum AB:s dotterbolag långsiktigt bedriva och utveckla pedagogisk utbildningsverksamhet i en god arbetsmiljö.b. lämna stipendier till elever som utifrån sina individuella förutsättningar arbetat hårt i skolan respektive elever som har prestaterat högt.c. genom att lämna bidrag till enskilda personers utbildning eller forskning vid universitet eller högskola inom eller utom Sverige inom ämnesområden som berör pedagogik, elevens inlärning eller FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och individens skyldigheter samt därtill anknutna forskningsområden.d. äga och förvalta skolfastigheter samte. äga och förvalta aktier och andra värdepapper.3.3 Stiftelsen bedriver genom aktiebolag skolverksamhet för mellan-, högstadie- och gymnasieelever, och kan i framtiden bedriva utbildning för andra kategorier som är i behov av kunskap samt annan verksamhet inom Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Minervaskolan
Adress:
  • Linda Björkman Swanberg
  • Pilgatan 6 E
  • 903 31 Umeå
E-post:bjorkman.linda@icloud.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:100 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS