ÄNDAMÅL

Enligt testamente 1955-12-01 skall ränta årligen utdelas i form av stipendier, varje å högst 500:- kr., åt ungdom från Lima socken, som utbildar sig i första hand vid lantmanna- eller lanthushållsskolor och i andra hand vid andra skolor. I beslut om permutation 1989-01-31 medgav Kammarkollegiet att stipendiernas storlek fick uppgå till högst tjugo procent av basbeloppet och att när utdelning hade skett till stiftelsens ändamål fick den disponibla avkastningen även utdelas till ideella föreningar i Lima församling som bedriver ungdomsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mill Märtas Minne
Organisationsnummer:884400-0839
Adress:
  • Hans Andersson
  • Gånorsgården 1
  • 780 64 LIMA
Telefonnummer:070-398 33 08
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 250 218 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS