ÄNDAMÅL

Å anvisad tomt till allmänhetens fromma återuppföra och bevara den Mellgrenska fastigheten i enlighet med verkställd märkning. Stiftelsen äger avyttra eller, i antingen egen regi eller genom särskilt bildat organ, uthyra eller annorledes utnyttja byggnaden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mellgrenska Huset Rediviva
Organisationsnummer:849201-2029
Adress:
  • Bo Lennart Nilsson
  • Eketångavägen 30
  • 302 92 Halmstad
Telefonnummer:0703-979718
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 332 036 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS