ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att värna om de grundläggande värderingar som ett modernt, utvecklat och upplyst samhälle vilar på. I detta syfte har stiftelsen att främja allmännyttiga verksamheter inom bl.a.följande områden.* Välgörenhet/charity och mänsklig rätt* Omsorg om barn och ungdom* Utbildning, forskning och utveckling* Idrott, sport och hälsa* Kultur och utbildning* Miljö och natur* Politik och samhällsvetenskap

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mellby Gård
Adress:
  • Mellby Gård AB
  • Anna Lindhs Plats 4
  • 211 19 Malmö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 000 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS