ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att inom konstens område befrämja forskning och experimentell verksamhet i lokaler i kgl Konstakademins byggnad i enlighet med programförklaringen för MEJAN/LABS.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen MEJAN LABS
Organisationsnummer:802425-2630
Adress:
  • Kungliga Konsthögskolan
  • Box 16315
  • 103 26 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:20 170 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS