ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att under samverkan med enskilda föreningar, organisationer och företag arrangera en årligen återkommande medeltidsvecka på Gotland samt att främja vetenskaplig forskning i anslutning härtill. Syftet med medeltidsveckan är att i samverkan mellan människor med kunskap och intresse för medeltidens kultur och livsbetingelser uppmuntra andra till att lära känna och uppleva medeltidens livsförhållanden, historia och kultur i de autentiska miljöer som finns i Visby och på Gotland i övrigt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland
Organisationsnummer:834001-3658
Adress:
  • Strandgatan 20
  • 621 56 VISBY
Telefonnummer:0498-29 10 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS