ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i första hand främja undervisning och utbildning genom lämnande av stipendier till anställda i den koncern i vilken Mo och Domsjö AB är moderbolag (MoDo-koncernen), som är knutna till koncernens skogliga verksamhet i främst landskapen Ångermanland, Västerbotten, Lappland och Norrbotten eller är avkomlingar till sådana anställda. Som anställd skall även anses tidigare anställd i MoDo-koncernen med anknytning till nämnda landskap och med avkomling skall i detta stiftelseförordnande förstås enbart barn och barnbarn till anställd definerad enligt ovan.I andra hand skall stipendier dessutom kunna lämnas till forskarstuderande vid den Skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges Lantbruksuniversitet för forskning berörande eller av betydelse för skogsbruket i ovannämnda landskap. Stiftelsen skall vid stipendieutdelningen äga rätt prioritera sådana forskarstuderande, som härstammar från, är bosatta i eller på annat sätt har anknytning till nämnda landskap.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mauritz Carlgrens Fond
Organisationsnummer:802006-5788
Adress:
  • Holmen Skog AB
  • Hörneborgsvägen 6
  • 891 80 Örnsköldsvik
Telefonnummer:0660-10328
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 390 699 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS