ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall tio (10) procent tillföras kapitalet. Den övriga avkastningen fördelas årligen av Kungl Musikaliska Akademien som stipendier för utbilning av lovande sångare och musiker (instrumentalister), företrädesvis ungdomar,som genomgått utbildning vid musikhögskola eller har motsvarande utbildning, eller till sådana studier och studieresor som styrelsen för fonden finner förenliga med fondens syften. Saknas för något år lämplig stipendiat får belopp disponibelt för utdelning ackumuleras till annat år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maud och Yngve Möllers stipendiefond för främjande av musiklivet
Organisationsnummer:802424-2052
Adress:
  • Kungl. Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4071811
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS