ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall av Läroverkets kollegium årligen utdelas till stipendium åt en behövande och skötsam elev från Silfbergs församling med företrädesrätt för den, som studerat på latinlinjen. Skulle ej studerande finnas för året från nämnda församling, är kollegiet berättigat att till stipendiat utse annan latinstuderande från någon av grannförsamlingarna såsom Stora Tuna, Norrbärke, Gustafs eller Säters församlingar. Skulle framdeles klassiska språk ej komma att studeras vid läroverket, är läroverkskollegiet berättigat att utdela stipendiet till annan behövande och skötsam lärjunge från någon av de nämnda församlingarna. Om möjligt skola stipendierna utgå till lärjungar från de av mig uppräknade socknarna och helst till sådana lärjungar, som driva studier i ett eller flera klassiska språk. Självafallet skall därvid beaktas, att stipendierna skola utgå till lärjungar, som därav enligt kollegiets mening gjort sig förtjänta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Märta och Karl Adolphsons donation
Organisationsnummer:802479-6057
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:91 682 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS