ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i kunskapen om utländska språk och utländska förhållanden utbilda svenskar, som avse att ägna sig åt den svenska statliga utrikesförvaltningen eller åt verksamhet i enskild tjänst inom handel och sjöfart. Stiftelsen syftar med sin verksamhet att lämna understöd för beredande av undervisning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande på villkor, som styrelsen bestämmer och vilka befinnas nödvändiga för att uppnå stiftelsens ändamål.Stiftelsen Marseillefonden skall vid stipendiegivningen iaktta vad som gäller för skattefrihet för stiftelsen.Stöd lämnas i form av stipendium. Det ugår med kontant belopp, om inte Stiftelsen Marseillefonden för visst fall beslutar om annat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Marseillefonden
Organisationsnummer:802007-4905
Adress:
  • SEB Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS