ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja och främja inköp till Värmlands Museum av företrädesvis värmländsk konst, skulptur, konsthantverk och kulturhistoriska föremål med avsikt att vårda kulturarvet i Värmland och därigenom bl. a. möjliggöra och stödja vetenskaplig forskning inom området. Vid behov kan även i forskningssyfte skriftlig och datamässig dokumentation av de värmländska samlingarna stödjas. Om stiftelsens styrelse finner att något objekt som anskaffats genom donationen borde bytas ut mot ett bättre förvärv ( t.ex. en annan konstnär) går det bra att sälja detta objekt på offentlig kvalitetsauktion om alternativet skulle vara att lagra det i Museets förråd på obestämd tid. Avkastningen av stiftelsens kapital i formav räntor, utdelning och kapitalvinster får användas för stiftelsens ändamål. Av den årliga avkastningen skall avsättning göras för konsolidering av kapitalet utifrån KPI (Konsumentprisindex eller motsvarande). Efter 25 år från stiftelsens bildande har styrelsen möjlighet att ianspråkta hela eller delar av kapitalet för stiftelsens ändamål. När i så fall stiftelsens hela kapital har ianspråktagits kommer stiftelsen att upplösas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Marja och Rune Wiréns fond
Organisationsnummer:802424-1617
Adress:
  • Värmlands Museum
  • Box 335
  • 651 08 KARLSTAD
Telefonnummer:054-701 19 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 859 261 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS