ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att verka för vård och fostran av barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Stiftelsens speciella uppgift är att i ett nära samarbete med Mariagårdens medarbetareförening tillhandahålla de lokaler, inkl medarbetarebostäder, som den läkepedagogiska/socialterapeutiska verksamheten behöver för att på ett optimalt sätt förverkliga sina uppgifter, att i övrigt främja Rudolf Steiners byggimpuls, att samarbeta med och stödja övriga antroposofiskt inspirerade verksamheter, främst i Umeåregionen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mariagården
Organisationsnummer:894000-6243
Adress:
  • Kassjö 455
  • 905 93 UMEÅ
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:24 730 550 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS