ÄNDAMÅL

Avkastningen fördelas sålunda:1. 45 procent till familjen Tengberg, utom Eva Tengberg, att fördelas lika mellan Jan-Egon, Ulla, Anna, Anders och Margareta. När någon avlidit eller ej önskar få del i avkastningen delar de övriga på hela avkastningen så länge någon lever. Om någon vid min död har fått barn träder detta in efter förälderns död i dennes ställe. 2. 30 procent till Gull och Dan Svedberg samt Siv Christianson, att fördelas med 10 procent till Gull Svedberg, 15 procent till Dan Svedberg och 5 procent till Siv Christianson. Även här gäller att de efterlevande inklusive eventuella barn till Dan Svedberg erhåller den bortgångnes andel. 3. 5 procent till Anna Tengberg. Erhåller Annan enligt denna punkt mer än 1000 kr per år skall beloppet utbetalas med hälften halvårsvis. 4. Anne-Marie Morsing 5 procent med succession för Göran Morsing.5. 10 procent att dela lika mellan Irene, Martin och Sandro Fridlizius. När någon avlidit träder de kvarlevande in i dennes ställe.6. 5 procent till Gianandrea TombaAllteftersom utdelningen enligt Punkterna 1-6 skall avkastningen i fortsättningen utbetalas enligt följande:A. 25 procent till de synskadades förbund att användas till stipendium till synskadad studerande företrädesvis den som studerar juridik eller miljö. B 15 procent till riksförbundet mot Reumatism att användas till forskning. cC. 15 procent till Hjärt-& Lungfonden för forskning.D 15 procent till Världsnaturfonden för deras verksamhet för utrotningshotade djur och växter, särskilt till deras s.k. djungelprojekt. E 10 procent till Sjöräddningssällskapet, Göteborg, till utrustning av räddningskryssare.F 5 procent till föreningen för Den Beridna Högvakten för deras verksamhet.G 5 procent till Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar till deras verksamhet för upprustning av gamla träbåtar, med förtur för skärgårdskryssare.H 5 procent till Stadsmissionen i Stockholm till deras arbete bland hemlösa, i första hand hemlösa kvinnor.I 5 procent till Läkarmissionen i Stockholm till deras verksamhet i tredje världen, i första hans med trädplantering och brunnsborrning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria och Olof Bergfeldts fond
Organisationsnummer:802426-0302
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS