ÄNDAMÅL

Att inom Stockholmsområdet främja utbildning över grundskolenivå i husligt arbete och barnavård, särskilt för elever som syfta till yrkesverksamhet på dessa områden.Detta ändamål kan främjas på något av följande rätt, kursverksamhet i egen eller andra institutioners regi, stipendier eller studiebidrag till elever eller praktikanter, bidrag till institutioner, i vilkas verksamhet utbildning av nämnda slag ingår.Kursverksamhet bör anordnas och bidrag bör lämnas endast i den mån det kan anses motiverat utöver vad som ställes till förfogande av stat och kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria Husmodersskolas fond
Organisationsnummer:802002-2391
Adress:
  • Ulla Björkström
  • Klockarvägen 9
  • 141 61 HUDDINGE
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS