ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen skall med iakttagande av testamentets föreskrifter användas för stöd till behövande handikappade personer bosatta i Västerås. Medlen får inte användas för sådant ändamål som normalt bekostas av utdebiterademedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria Hallanders donationsfond
Organisationsnummer:878002-1666
Adress:
  • Västerås Stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS