ÄNDAMÅL

[—] skall årligen i januari månad enligt anvisningar av kyrkoherden i Näshulta församling utbetalas till sådana behövande inom församlingen, som, även om de icke äro direkt sjuka, äro i stort behov av vila, rekreation eller dylikt. Härvid skola personer, som äro eller varit anställda eller underlydande vid den av mig ägda egendomen Österby och Ökna äga företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria Arfwedsons donationsfond
Organisationsnummer:818001-0731
Adress:
  • Näshulta församling
  • Kyrkvallen
  • 635 18 Husby-Rekarne
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS