ÄNDAMÅL

Enligt testamente upprättat av Margreta-Helena Hansson skall till stiftelsen överlämnad kvarlåtenskap, fast eller lös, med full äganderätt tillfalla Svärdsjö församling för Svärdsjö kyrkas förskönande och bilda en donationsfond varvid som villkor gårdsfastigheterna i Backa Toftbyn skall hållas i gott stånd, och under minst 10 år upplåtas till hem åt aktade och därav förtjänta ogifta damer från Svärdsjö för en billig hyra. Efter denna tid får gårdsfastigheterna försäljas till aktade och hederliga köpare och köpeskillingen läggas helt till fonden. Räntan får helt och kapitalet till högst 50% användas efter förslag av Svärdsjö kyrkoråd och beslut av beslutande organ i församlingen, till Svärdsjö kyrkas förskönande. Resterande medel skall för all framtid stå som minnesfond.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Margreta-Helena o Anna Hanssons i Backa, Toftbyn minnesfond
Organisationsnummer:883202-2605
Adress:
  • Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat
  • Industrivägen 3
  • 790 23 SVÄRDSJÖ
Telefonnummer:0246-79 89 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 600 899 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS