ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning utdelas vid läsårets slut till elever, som genom flit, ordning och kunskaper gjort framsteg i sin utbildning och som deltagit i någon av Skoghalls yrkesskolas heldagskurser, omfattande minst ett läsår. Ändamålet ändrat enligt Kammarkollegiets beslut 2017-12-08 Fondens årliga avkastning utdelas till elever, bosatta eller som har vuxit upp i Hammarö kommun, inom yrkesförberedande studier på gymnasieskola.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Margit och Waldemar Hellgrens premiefond
Organisationsnummer:573202-0028
Adress:
  • Hammarö kommun
  • Box 26
  • 663 21 SKOGHALL
Telefonnummer:054-515000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 793 186 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS