ÄNDAMÅL

Av stiftelsens behållna avkastning skall årligen med början under tredje året efter den sist levandes död en niondel, avrundad nedåt till närmaste hela hundratal kronor, vid läsårets slut tillerkännas den elev i det allmänna gymnasiets i Kalmar avgångsklasser, som anses hava bäst av hela årskursen tillgodogjort sig undervisningen i gymnasiet och har för avsikt att fortsätta sina studier vid universitetet eller högskola samt under sin gymnasietid har iakttagit ett klanderfritt uppförande. Stipendiet är avsett till bestridande i första hand av kostnader för utgifter, vilka icke tillgodoses genom statliga eller kommunala stipendier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Margit och Torsten Fredrikssons Minnesfond
Organisationsnummer:832401-4706
Adress:
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS