ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen får, sedan 1/10-del av avkastningen lagts till kapitalet, disponeras inom ramen för Svenska Röda Korsets verksamhet för att främja barns och ungdoms vård, varvid särskilt utvecklingsstörda eller på annat sätt handikappade barns och ungdomars behov skola beaktas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Margit och Julius Olséns Minnesfond
Organisationsnummer:802409-4305
Adress:
  • Svenska Röda Korset Centralstyrelse
  • Box 17563
  • 118 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-452 46 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS