ÄNDAMÅL

Att i enlighet med stiftelseförordnandet (testamentet den 15 april 1959) använda en tredjedel av avkastningen för medicinsk forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar och återstoden av avkastningen till för annan vetenskaplig forskning och eljest för främjande av den i punkt 1 av Akademins stadgar angivna uppgifter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Margit Bäxells Minnesfond
Organisationsnummer:802425-3174
Adress:
  • KVSU
  • Åsgränd 7
  • 753 10 Uppsala
Telefonnummer:018-131270
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS