ÄNDAMÅL

Fondens avkastning inklusive kapital skall användas för stipendier till studiebegåvade ungdomar bosatta inom Lions Club Borlänges verksamhetsområde. Beslut om vem eller vilka som skall få mottaga ifrågavarande stipendium skall fattas av klubbens medlemmar efter beredning av en särskilt tillsatt kommitté bestående av tre (3) personer, varav klubbens president skall utgöra en.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Margareta och Birger Blomqvists fond
Organisationsnummer:802426-4791
Adress:
  • Rolf Eriksson
  • Rörosvägen 3
  • 791 41 FALUN
Telefonnummer:023-634 86
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:242 532 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS