ÄNDAMÅL

Mandelgrenpriset ska gå till bilddokumentation av svensk vendel-, vikinga- och medeltid[..]. Stiftelsen har till syfte att minna om Nils Månsson Mandelgrens banbrytande dokumentation genom att årligen dela ut ett pris – benämnt Mandelgrenpriset – till en fotograf, tecknare eller annan bildkonstnär som är verksam i Sverige och som sakligt och med estetisk medvetenhet i bild dokumenterat svensk konst från vendel-, vikinga – eller medeltid. [..] Stiftelsens medel ska placeras så att det råder rimlig balans mellan säkerhet och avkastning. Pristagaren utses av Svenska Fornminnesföreningens styrelse. Samråd får vid behov ske med någon eller några av Historiska Museets eller Riksantikvarieämbetets fotografer och tecknare. Vid utseende av pristagare ska speciellt uppmärksamhet riktas mot de arkeologer och konsthistoriker som lärt sig hantera kamera och/eller ritstift, men professionella illustratörer ska naturligtvis också beaktas. Som ett stöd i arbetet med att utse pristagare kan stiftarens estetiska preferenser, vilka antyds i bilaga till dessa stadgar, tjäna som ledning. De ska dock inte ses som bindande. Pristagaren ska under de närmast två föregående kalenderåren ha fått bild eller bildserie publicerad, utställd eller på annat sätt offentliggjord. Mandelgrenpriset delas ut vid Svenska Fornminnesföreningens årsmöte[..]Prissumman ska inledningsvis uppgå till 100 000. Så snart stiftelsens kapital utökats med tillskottet från försäljningen av testamenterad del av bostadsrätt ska minst 80 % av avkastningen av stiftelsens kapital utdelas, eventuellt överskott efter avsättning, dock minst 10 %, ska fonderas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mandelgrenpriset
Organisationsnummer:802478-1521
Adress:
  • Medeltidsmuseet
  • Svenska Fornminnesföreningen Box 2343
  • 103 18 Stockholm
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS