ÄNDAMÅL

Att bedriva läkepedagogisk verksamhet med ungdomar och socialterapeutisk verksamhet med vuxna. Detta arbete skall bedrivas som dagverksamhet i delvis skyddad form men med en viss öppenhet som kan göra platsen till en självklar träffpunkt för människor.Rudolf Steiners antroposofiska människosyn skall ligga till grund för hela verksamheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Malmgården Vita Bergen
Organisationsnummer:802010-8364
Adress:
  • Box 104
  • 153 22 Järna
Telefonnummer:08-554 814 51
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS