ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom olika aktiviteter stödja och stimulera den konsert- och musikverksamhet som bedrives av Malmö SymfoniOrkester AB samt bidraga till ökat intresse för denna verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Malmö Symfoniorkester
Organisationsnummer:846000-3554
Adress:
  • Mats Johansson
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-630 45 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS