ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är, att med ett av Föreningen Malmö Sjömanshem överlämnat grundkapital och med bidrag av offentliga medel, i första hand bereda sjömän i Malmö hotellvistelse mot skälig avgift, tillgång till lämplig sysselsättning i sport- och idrottshallar, möjlighet till teater- och biografbesök och annan förströelse och underhållning, i andra hand understödja sjöräddnings- och livräddningsverksamhet och annan likartad verksamhet inriktad på säkerheten till sjöss, allt i den mån behov därav föreligger och stiftelsens avkastning och eventuella nya bidrag det medgiver. Stiftelsens kapital får sålunda inte användas för utdelning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Malmö Sjöfartshotell
Organisationsnummer:846000-3679
Adress:
  • Carl Ljungberg
  • Runebergsgatan 5 B
  • 216 11 LIMHAMN
Telefonnummer:040-690 62 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS