ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den för utdelning disponibla avkastningen skall användas enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna inom grundskolan företrädesvis för: 1) belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, 2) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, 3) stipendium för fortsatt utbildning, 4) hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, 5) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändmål eller 6) förvärv av materiel m m. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Malmö kommuns samfond 1 för elever vid grundskolan
Organisationsnummer:846005-8707
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS