ÄNDAMÅL

Enligt följande 1. Av fondens årliga avkastning skall – efter avdrag för förvaltningskostnader – minst en tiondel tillföras kapitalet. 2. Den återstående avkastningen skall användas för att främja de ändamål som Älvsborgs läns södra Hushållningssällskap arbetar för, exempelvis utvecklings-, försöks-, demonstrations- och kursverksamhet. 3. Vidare skall fondens avkastning användas till såväl kontantbidrag för semestervistelse, som av sällskapet anordnade semester- och studieresor för lanthusmödrar, ävensom kursverksamhet för dessa. För detta ändamål får högst disponeras ett belopp som motsvarar den årliga avkastningen från en sjättedel av fondens samtliga tillgångar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Willéns donationsfond
Organisationsnummer:865500-3690
Adress:
  • Box 5007
  • 514 05 Länghem
Telefonnummer:0325-618600
E-post:roy.olausson@radgivarna.nu
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 946 855 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS