ÄNDAMÅL

Räntan härav skall årligen ställas till chefens för Kriminalpolisen (Tredje polisintendentens) förfogande för att i ömmande fall tillfälligt lindra nöden i hem, där ena eller båda familjeförsörjarne bliva anhållna eller häktade för brott, intill dess allmänna fattigvården hinner att besluta och meddela understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Schöns fond
Organisationsnummer:802002-9461
Adress:
  • Polismyndigheten
  • Region Stockholm, Regionkansliet
  • 106 75 Stockholm
Telefonnummer:010-563 00 03
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS