ÄNDAMÅL

Sedan 1/10 av nettoinkomsten per år lagts till fonden, skall avkastningen användas till gåvor åt behövande personer med hemortsrätt i Söderköping, varvid medlen ej få användas till ändamål av natur att skola betalas med skattemedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Per Olof och Gerda Grönbergs fond
Organisationsnummer:825000-5744
Adress:
  • Söderköpings kommun
  • 614 80 SÖDERKÖPING
Telefonnummer:0121-18100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 051 134 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS