ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bedriva välgörande och social verksamhet genom att stödja synskadade med hjälp till en bättre tillvaro i livet. Dock skall efter beslut i styrelsen finnas möjlighet att även på andra sätt stödja ovannämnda grupp genomatt lämna bidrag till forskning eller annan främjande verksamhet som kan komma att bidra till en bättre situation inför framtiden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Mannviks Minnesfond
Organisationsnummer:875002-5234
Adress:
  • Lundvall
  • Gulltofsavägen 12
  • 702 17 ÖREBRO
Telefonnummer:019-321991
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 315 266 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS