ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen huvudsakligen skall användas till understöd åt aktningsvärda änkor, undantagsvis också änklingar med ett eller flera oförsörjda barn men avkastningen får även i särdeles ömmande fall användas till utpensionering i goda och aktningsvärda hem av barn, som är i avsaknad av god föräldravård. Fonden får inte användas för ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta.Enligt Kammarkollegiets beslut 2013-05-20 får såväl kapital som avkastning förbrukas för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Lindeqvists donation (understödsfonden)
Organisationsnummer:857500-5098
Adress:
  • Stadsledningskontoret
  • Juridiska Avdelningen
  • 404 82 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-3680000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:801 198 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS