ÄNDAMÅL

Av avkastningen skall årligen till kapitalet läggas tjugofem procent till dess att det uppgår till 100.000 kr och därefter tio procent. Den årliga avkastningen skall av styrelsen vid institutet utdelas på lämpligt sätt i institutets syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen makarna Lia och Helge Scholanders hjälpfond
Organisationsnummer:802404-3138
Adress:
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Box 1100
  • 871 29 Härnösand
Telefonnummer:0611-88770
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 253 287 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS