ÄNDAMÅL

Kristian och Anna Ihle har i sitt testamente förordnat följande: ”Det är vår vilja att den fasta egendomen jämte lösören, som ingår i den av oss bildade fonden, av kommunen användes till hem åt behövande gamla inom kommunen tillhörande jord- och skogsbruksbefolkningen.” Ändamål enligt Kammarkollegiets beslut 1994-01-24 Disponibel avkastning skall användas till att lämna understöd till boendet för behövande gamla inom f.d. Töckmarks utvidgade kommun med företräde för personer som tillhör eller har tillhört jord- och skogsbruksbefolkningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Kristian och Anna Ihles kapitalfond
Organisationsnummer:874400-8460
Adress:
  • Årjängs kommun
  • Box 906
  • 672 29 ÅRJÄNG
Telefonnummer:0573-141 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:339 813 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS