ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i evärdelig tid vårda makarna J Petersons familjegrav på Tidersrums kyrkogård samt att hålla hela denna kyrkogård i värdigt skick. Stiftelsen skall vidare lämna bidrag till välgörande och ideella ändamål som det enligt lag ej åligger kommunen att tillgodose.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna J Petersons Minnesfond
Organisationsnummer:822000-4959
Adress:
  • Carolina Klasson
  • Stora Tidersrum 2
  • 590 39 KISA
Telefonnummer:070-3318972
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 962 963 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS