ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja sjukvårdens kvalitativa nivå inom såväl det terapeutiska området som inom omvårdnadsområdet. Endast tillsvidareanställd personal vid Lindesbergs lasarett kan ansökan om utdelning ur stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Börje och Ann-Marie Carlssons fond
Organisationsnummer:802425-7282
Adress:
  • Örebro läns landsting
  • Box 1613
  • 701 16 ÖREBRO
Telefonnummer:019-602 70 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 482 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS