ÄNDAMÅL

Fonden skall förvaltas av Ragunda skolstyrelse, som efter förslag av skolchefen skall disponera fondens årliga avkastning efter nedanstående riktlinjer. Före uppgörandet av sitt förslag skall skolchefen därvid samråda med berörda personalgrupper. Medlen skall användas dels för inköp av sådana läromedel till Ragunda kommuns skolor, som kommunen icke kan förse skolorna med och dels för sådana pedagogiska och sociala aktiviteter, som kan skapa omväxling och trivsel i arbetet för skolornas elever och övriga personalgrupper. [—] Dock äger skolstyrelsen frihet att i samråd med skolchefen efter rådande förhållanden förfoga jämväl över kapitalmedel samt att därest utvecklingen skulle resultera i en bedömning, att fondens fortsatta existens bleve ändamålslös, förfoga över fonden i sin helhet för ovan eller därmed jämförligt ändamål till förmån för samma elev- och personalgrupper som ovan nämnts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Anders Olov Olssons läromedelsfond
Organisationsnummer:802479-1397
Adress:
  • Ragunda kommun
  • Box 150
  • 844 21 Hammarstrand
Telefonnummer:0696-682000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:324 953 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS