ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall utdela avkastningen i fall av behov till barn, sjuka och gamla enligt i § 4 angivna grunder. Årligen må högst 9/10 av avkastningen å stiftelsens medel utdelas som understöd till behövande, nuvarande eller förutvarande köpmän och anställda inom den Hakonanslutna detaljhandeln, ävensom till dessas änkor och minderåriga barn. Inom ovan angivna ram må understöd jämväl kunna utdelas till andra hjälpbehövande inom handelns led samt änkor efter och minderåriga barn till sådana inom detaljhandeln verksamma personer. Med begreppet ”den Hakonanslutna detaljhandeln” förstås de företag inom detaljhandeln, som äro aktieägare i och kunder till Aktiebolaget Hakon Swenson. Stiftelsens kapital får icke tagas i anspråk. Till detsamma skall årligen läggas minst 1/10 av avkastningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maja och Hakon Swensons Understödsfond
Organisationsnummer:802477-9723
Adress:
  • Box 3032
  • 16903 Solna
Telefonnummer:08-553 399 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS