ÄNDAMÅL

Fonden skall ha som ändamål och syfte att främja utvecklingen av den teoretiska och praktiska tillämpningen i undervisningen och forskningen.Stipendier kan efter ansökan utgå till forskare som avser att doktorera inom det angivna området. Stipendier kan även utgå i form av resebidrag vid studieresor i ämnet, företrädesvis inom de nordiska länderna.Stipendierna skall utgå till:Legitimerad sjuksköterska utbildad vid Vårdhögskolan i Örebro, institutionen för omvårdnad, med företräde för sjuksköterska och lärare inom specialiteterna medicinsk vård, långvård/rehabilitering och kirurgisk sjukvård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maja Johanssons och Maria Brantefors stipendiefond för utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård
Organisationsnummer:802424-3761
Adress:
  • Örebro universitet
  • 701 82 ÖREBRO
Telefonnummer:019-30 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:222 576 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS