ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, sedan 1/5 av årlig avkastning lagts till kapitalet, utdela pris till studerande vid medicinska fakulteten (LU), som under föregående kalenderår genom offentliggjort vetenskapligt arbete gjort sig därav förtjänt. Avhandling för vinnande av medicine-doktorsgrad får därvid ej tagas i beaktande; ej heller priset tilldelas den, som är medicinen doktor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Magnus Blix´ Prisfond
Organisationsnummer:802479-5299
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS