ÄNDAMÅL

Att bedriva och stödja Svenska kyrkans och dess församlingars arbete för internationell diakoni på så sätt att det sker ett långsiktigt och hållbart utvecklingssamarbete, att insatser vidtas utomlands för flyktingarbete och i katastrofarbete och attdet bedrivs opinionsbildning i olika rättvisefrågor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lutherhjälpen
Organisationsnummer:813600-0448
Adress:
  • Trossamfundet Svenska kyrkan
  • 751 70 UPPSALA
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:87 295 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS