ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst 10 procent läggas till Kapitalet Därefter skall erläggas avgifter för gravskötsel i enlighet med föreskrifterna för den i samfonden ingående delfonden Hanna och Herman Odhners minnesfond. Därvid får användas högst så stort belopp som svarar mot nämnd delfonds andel i samfondens avkastning. Den därefter disponibla avkastningen skall användas för stipendier åt behövande elever vid skolan. Avkastningen som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lunnevads folkhögskolas stipendiesamfond
Organisationsnummer:822002-4734
Adress:
  • Region Östergötland
  • 581 91 Linköping
Telefonnummer:010-1030000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:99 763 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS