ÄNDAMÅL

Allmänna lasarettsinrättningen vid Lundsbrunn har till ändamål att åt fattiga och mindre bemedlade sjuka, hvilka under kurtiden begagna sig af brunnsdrickning och bad vid Lundsbrunn, i mån af utrymme bereda fri bostad, äfvensom att, då tillgångarne sådant medgifva, ombesörja de å anstalten intagna patienters ändamålsenliga bespisning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lundsbrunns Allmänna Lasarettsfond
Organisationsnummer:869000-6625
Adress:
  • Brunnsvägen 34
  • 533 72 Lundsbrunn
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:35 622 603 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS