ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är- att förvalta stiftelsens friluftsgård Göransborg och dess övriga tillgångar,- att upplåta anläggningen åt ungdomen i Lunds kommun med företrädesrätt för KFUK-KFUM-scouter, men även för ungdomar från andra kommuner, såsom samlingsplats vid läger, kurser, konferenser och andra sammankomster, samt- att härigenom i överensstämmelse med KFUK-KFUM:s och scoutrörelsens målsättning medverka till vård och fostran av barn och ungdom genom utbildning, utveckling och rekreation inom friluftslivets ram.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård, Göransborg
Organisationsnummer:845000-3960
Adress:
  • Carl Stihl
  • Centralvägen 21
  • 244 71 Dösjebro
Telefonnummer:073-336 49 43
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS